OFS - ORDNI FRANĠISKAN SEKULARI

AGĦMILNI STRUMENT TAL-PAĊI TIEGĦEK

1. Fr Marcello Ghirlando

2. Fr Marcello Ghirlando

3.  Fr Josef Pace OFM Conv

4.  Fr Josef Pace OFM Conv

5.  Bro Miguel Zammit OFM Cap

6.  Bro Miguel Zammit OFM Cap

7.  Fr Karm Debattista MSSP

8. L-Ispiritwalita' Franġiskana fl-Arti Medjevali - Fr Mario Mifsud

9. Fr Karm Debattista MSSP

 

MESSAĠĠI TA' MĦABBA - MINN PATRI KARM DEBATTISTA

1. Exodus: Il-Mulej li jeħles

2. L-Ewwel Kmandament

3. It-Tieni u t-Tielet Kmandament

4. Ir-Raba' u l-Ħames Kmandament

5. Is-Sitta u s-Seba' Kmandament

6. Messaġġi ta' Mħabba

7. Il-Problema tat-Tbatija.