LAIKOS VIDEO CHANNELS

TRASMISSJONI  LIVE

 Church in Malta

 Catholic Tv     -     </>

 EWTN Tv

 Fatima Sanctuary

 Lourdes Grotto

Tv 2000

 Vatican Tv   -   </>

 

DWAR SUĠĠETTI VARJI ...

Abort, Ewtanasja u temi oħra favur il-ħajja umana

Anglikani li saru Kattoliċi

Anġli, Beati u Qaddisin

Anġli, Beati u Qaddisin - stampi animati

Bibbja - Domandi dwar il-Bibbja

Diskussjoni Pubblika

Dizzjunarju Ekumeniku

Dokumenti tal-Maġisteru

Ekumeniżmu

Ewkaristija

Eżerċizzi Spiritwali

Global Rosary Relay

Ġublew tal-Ħniena 2015-6

Ħajja u Fidi. Riflessjonijiet minn Patri Mario u Patri Joseph ofm conv

Lectio Divina

Lingwa tas-Sinjali - Qari u Talb

Minn Fomm Dun Ġorġ

Missjoni u Ħidma Missjunarja

Mixjet il-Familja Amoris Laetitia

Opri tal-Ħniena

Qaddisin fil-Liturġija

Quddiesa

Quddiesa.  Il-ġesti fil-quddiesa

Storja tal-Knisja

Mulej, għand min immorru? MUSEUM.

Tfal - Qabel norqod. Stejjer għat-tfal

Tfal - Ħalli ngħdlek storja. Aktar stejjer għat-tfal

The Monastery. BBC 2005

Tifsir il-Kliem

Vatikan II, Il-Konċilju Ekumeniku

Vokazzjonijiet

 

L-ERBA' EVANĠELJI

L-Evanġelju skont San Mattew

L-Evanġelju skont San Mark

L-Evanġelju skont San Luqa

L-Evanġelju skont San Ġwann

 

DWAR IL-QARI TAL-QUDDIES TAL-ĦADD

Għat-Tfal. Minn Joyce u Raymond Zammit:

Sena A

Sena B

Sena Ċ

Minn Dun Pawl Camilleri

Sena A

Sena B

Sena Ċ

Solenitajiet u Festi

Minn Patri Hayden ofm cap

Sena A

Sena B

Sena Ċ

    Solenitajiet u Festi

 

MILL-ISQFIJIET MALTIN

L-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi

L-Isqof Anton Teuma

Il-Kardinal Mario Grech

 

MINN OĦRAJN

ACN - Aid to the Church in Need

Baqa' miexi magħhom. Wara l-Konsagrazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma

Fr Hayden Williams ofm cap

Fr John Vella ofm cap

Fr Mark Ciantar ofm

Fr Marcello Ghirlando ofm. Kwarta mal-Kelma

OFS - Ordni Franġiskan Sekulari

True Light Catholic Media

TV u Vidjo Channels oħra