DOKUMENTI TAL-MAĠISTERU

MILL-KONĊILJU EKUMENIKU VATIKAN II

Apostolicam actusitatem

 

MILL-PAPA FRANĠISKU

Evangelii Gaudium

Ma nitilfux il-ħeġġa missjunarja. Par. 79

Ma naqgħux f’għażż eġoista. Par. 81

Ma nħallux il-pessimiżmu jaħkimna. Par. 85

Ma ninħbewx wara qoxra spiritwali. Par. 97

Ma nehdewx f’konflitti bejnietna. Par. 99

 

Laudato Si'

Oħtna l-art tipprotesta għall-ħsara li nġibulha. Par. 2

Temi li qatt mhuma magħluqa jew imwarrba. Par. 16

Prezz il-ħsara li ssir minħabba t-traskuraġni egoistika. Par. 36

Sintomi ta’ mument kritiku. Par 61

Ma jistax ikollna spiritwalità li tinsa li Alla jista’ kollox u hu ħallieq. Par. 75

 

Lumen Fidei

Id-Dawl tal-Fidi. Dokumentarju


Amoris Laetita

1. Introduzzjoni

2. It-Tieni Kapitlu. Ir-realtà u l-isfidi tal-familja

3. L-Ewwel u t-Tielet Kapitlu. Fid-dawl tal-Kelma u L-vokazzjoni tal-familja

4. Ir-Raba' Kapitlu. L-imħabba fiż-żwieg

5. Il-Ħames u s-Seba' Kapitlu. L-imħabba li ssir għammiela u L-edukazzjoni tal-ulied

6. Is-Sitta u t-Tmien Kapitlu. Xi perspettivi pastorali u Insieħbu, niddixxernu u nintegraw lid-dgħajjef

7. Id-Disa' Kapitlu. L-Ispiritwalità taż-żwieġ.

 

Gaudete et Exsultate

1. Il-qdusija hija l-isbaħ wiċċ tal-Knisja

2. Il-qdusija hija sejħa għal kulħadd

3. Iż-żewġ tentazzjonijiet

4. Iż-żewġt uċuħ tal-qdusija, tal-Missier u ta' ħuna

Is-sejħa għall-qdusija hija stedina għall-ferħ

6. Il-kuraġġ u l-ħeġġa ta' Knisja li toħroġ

7. Karatteristiċi tal-qdusija fid-dinja tal-lum

8. Il-preżenza tax-xitan u d-dixxerniment

9. Il-qdusija hija sejħa li titlob impenn