Fr Philip Cutajar ofm cap dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja

Iż-Żewġ aspetti tal-ħidma missjunarja tal-Knisja.

Evanġelizzazzjoni, Evanġelizzazzjoni Ġdida u Proklamazzjoni.

Ix-Xandir tal-Kelma u l-Katekeżi.

Missjoni Integrali.