RIFLESSJONIJIET DWAR IL-ĦAJJA U L-FIDI

Minn Patri Mario u Patri Joseph ofm conv

Resoluzzjoni 2021.

Regoli u preċetti biss?

Għix dak li tassew int!

Qis mitt darba u aqta' darba!

Miżien tajjeb!

Ħadd ma jrid ikun beżżiegħ!

Tajba għall-ġisem u għar-ruħ!

Laqqas temmen...

L-aħħar li tmut!

Ma tmut qatt!

Titlob jew tittallab?

Oħloq spazju!

Passjoni.

Ħaj jew mejjet?

Din tagħmlek nies!

Laqgħa virtwali jew personali?

Diffiċli imma possibbli!

L-isbaħ Mara!

Għar-ritratti jew għall-ħajja?

Alla ma jgħejja qatt jaħfrilna!

Antika u dejjem ġdida!

Rari u prezzjuża!

Ġisimna Tempju ta' Alla jew tal-pjaċir?

Isma' u obdi minn Ommok!

Kollox tista' tixtri?

Itir u ma jistenna lil ħadd!