LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

 

Home

Librerija

Forum

Arkivju

Links

Ikkuntatjana

 

 

     

 

Uħud mill-Isqfijiet fis-Sinodu. Jidher fosthom l-Isqof Mario Grech


Il-Messaġġ Finali mis-Sinodu tal-Isqfijiet

Il-Knisja hi dak l-ispazju li Kristu offra fl-istorja biex nistgħu niltaqgħu miegħu. Hu fdalha l-Kelma tiegħu, il-Magħmudija li tagħmilna wlied Alla, il-Ġisem u d-Demm tiegħu, il-grazzja tal-maħfra tad-dnubiet, fuq kollox fis-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Fdalha l-esperjenza ta komunjoni li hi mera ta l-istess misteru tat-Trinità Qaddisa, il-qawwa ta l-Ispirtu li toħloq l-imħabba lejn kulħadd. Jeħtieġ niffurmaw komunitajiet akkoljenti, fejn dawk kollha li jħossuhom imwarrba jsibu d-dar tagħhom, esperjenzi konkreti ta komunjoni, li, bil-qawwa mħeġġa ta l-imħabba ....

Aqra l-messaġġ kollu bil-Malti

Ara dokumentarju dwar dan il-Messaġġ Finali


Jiktbilna mis-Sinodu l-Isqof Mario Grech

Belt tal-Vatikan, Tnejn, 15 Ottubru 2012 – Meta l-262 isqof miġbura fis-Sinodu daħlu fit-tieni ġimgħa ta’ laqgħat tagħhom dwar l-Evanġelizzazzjoni Ġdida għat-Tixrid tal-Fidi Nisranija, qed nippublikaw komunikati li rċevejna minn għand l-Isqof ta’ Għawdex, l-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Mario Grech, li qed jieħu sehem f’dan is-Sinodu f’isem il-Konferenza Episkopali Maltija.  F’dan il-komunikat hemm xi siltiet mill-interventi li saru waqt is-Sinodu.

B'dan is-servizz nixtiequ ngħinu biex il-Knisja f’Malta jkollha idea ta’ dak li qed ikun diskuss mill-Isqfijiet waqt il-laqgħat ġenerali.  Hekk mhux biss nħossu aħna wkoll il-polz tal-Knisja universali, imma nkunu nistgħu nkomplu nakkumpanjaw lil dawn il-mexxejja tal-Knisja bit-talb tagħna.  L-Isqof Mario Grech se għamel l-intervent tiegħu It-Tlieta 16 ta' Ottubru 2012 fl-10.0 0am.

Ara d-diskors kollu tal-Isqof Mario Grech

Komunikat    ⇨ Nru 01…      Nru 02...     ⇨ Nru 03...       Nru 04...     ⇨ Nru 05...

Komunikat    Nru 06...      Nru 07...     Nru 08...       Nru 09...     ⇨ Nru 10...    Komunikat    Nru 11...


Nevanġelizzaw il-Familji Feruti

Vatikan,Tlieta 16 Ottubru 2012

Dalgħodu l-Isqof Mario Grech, waqt li ndirizza lil madwar 260 isqof miġbura flimkien mal-Papa Benedettu XVI għall-Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-Evanġelizzazzjoni, tkellem dwar il-ħtieġa urġenti li l-Knisja tevanġelizza lill-familji feruti, li uħud minnhom jħossu t-tagħlim tal-Maġisteru bħal mażra ma’ għonqhom u piż fuq qalbhom.

Aqra d-diskors kollu

Rapport fis-Sinodu fil-Vatican Insider


Tsunami ta' Sekulariżmu

Belt tal-Vatikan, Tnejn, 8 Ottubru 2012 – “Mill-Konċilju Vatikan II ‘l hawn, tsunami ta’ sekulariżmu għadda minn fuq id-dinja tal-punent u kines jew kaxkar miegħu il-valuri u istituzzjonijiet tradizzjonali, inkluż iż-żwieġ, il-familja, l-ordni morali, il-kunċetti oġġettivi ta’ tajjeb u ħażin u tal-ġid komuni.” 

Dan qalu l-Kardinal Donald Wuerl, Arċisqof ta’ Washington, fl-indirizz tiegħu bħala Rapporteur Ġenerali waqt l-ewwel sessjoni tas-Sinodu tal-Isqfijiet.

Dan kollu ġab miegħu “tnaqqis drammatiku fil-prattika tal-fidi fost dawk li kienu diġà mgħammdin.”  Il-Kardinal Amerikan qal li l-għerq kien ġej mit-taqlib tas-snin 70 u 80, li matulhom, f’diversi livelli ta’ l-edukazzjoni kien manifestat faqar kbir fil-katekeżi. 

F’konferenza stampa li ta aktar tard, il-Kardinal Wuerl qal li s-Sinodu jrid jara kif il-Knisja tista’ tevanġelizza mill-ġdid lil dawk li tilfu l-fidi u twassal l-evanġelju lil dawk li qatt ma waslitilhom l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu.  Din hija li tfisser evanġelizzazzjoni ġdida.


Dokumenti u Tagħrif dwar is-Sinodu 2012

Informazzjoni Sinodali

Lineamenta, L-Evanġelizzazzjoni Ġdida għat-Tixrid tal-Fidi Nisranija

Instrumentum Laboris, L-Evanġelizzazzjoni Ġdida għat-Tixrid tal-Fidi Nisranija

58 proposta mill-Isqfijiet fis-Sinodu

Vatikan, 29 Ott 2012: Wara tliet ġimgħat ta’ laqgħat fis-Sinodu Ġenerali, il-mitejn u tnejn u sittin isqof minn madwar id-dinja kollha approvaw 58 proposta li l-Papa jkun jista’ jfassal fuqhom l-Eżortazzjoni Appostolika li soltu tkun publikata wara kull Sinodu.  Għalkemm ir-regolamenti jgħidu li dawn il-proposti jinżammu sigrieta, madankollu Benedittu XVI nnifsu awtorizza il-publikazzjoni tagħhom. Bosta minn dawn il-proposti huma dwar sfidi u opportunitajiet li l-Knisja qed tifaċċja f’dawn iż-żminijiet.  Oħrajn huma proposti dwar proġetti konkreti.

Kompli aqra

AĦBARIJIET MIS-SINODU

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link