Il-Lajk u s-Saċerdot; Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà ...

Seminar mis-Segretarjat għal-Lajċi li sar f’Gattard Hse, Blata l-Bajda- Imxandar dirett fuq Radju Marija.

www.laikos.org

L-Ewwel Jum - 3 ta' Ġunju 2010

> Intruduzzjoni minn Ms Joyce Cassar, Preżentatriċi tul il-jumejn tas-Seminar.

> It-Talb tal-bidu mmexxi mill-Worship Team tal-Youth Fellowship.

> Messaġġ ta’ merħba minn Joe Farrugia, Delegat tal-Arċisqof għal-Lajċi.

> Diskussjoni - Mexxa l-Avukat Andrè Camilleri.  

Tabib Stephen Zammit,

Ms Vincienne Debono,  

Imħallef Joe Micallef, 

Fr Ray Toledo.

> Interventi   -       Mark Sultana,

Sarah Caruana.

> Diskors minn Dun Rene' Camilleri: Il-Lajk u s-Saċerdot - Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà.

 

It-Tieni Jum - 4 ta' Ġunju 2010

> Talb tal-bidu mmexxi mill-Worship Team tal-Youth Fellowship.

> Introduzzjon mill-President tal-Forum, Ms Ninette Borg Grech.

> Diskors mid-Delegat tal-Arċisqof għal-Lajċi, is-Sur Joe Farrugia: Il-Lajk u s-Saċerdot; Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà.

> Kummenti mill-persuni preżenti għas-seminar.

> Diskors minn Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP.

 

Format MP3 - Ikklikkja kull waħda mill-links hawn fuq...