Laikos

 

 Il-Lajk u s-Saċerdot; Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà

Seminar mis-Segretarjat għal-Lajċi. Gattard Hse, Blata l-Bajda

L-Ewwel Jum - 3 ta' Ġunju 2010

Intruduzzjoni minn Ms Joyce Cassar, Preżentatriċi tul il-jumejn tas-Seminar.

It-Talb tal-bidu mmexxi mill-Worship Team tal-Youth Fellowship.

Messaġġ ta’ merħba minn Joe Farrugia, Delegat tal-Arċisqof għal-Lajċi.

Diskussjoni - Mexxa l-Avukat Andrè Camilleri. Ħadu sehem:

Tabib Stephen Zammit,

Ms Vincienne Debono,

Imħallef Joe Micallef,

Fr Ray Toledo.

Interventi - Mark Sultana,

                    Sarah Caruana.

Il-Lajk u s-Saċerdot: Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà. Minn Dun Rene' Camilleri.

 

It-Tieni Jum - 4 ta' Ġunju 2010

Talb tal-bidu mmexxi mill-Worship Team tal-Youth Fellowship.

Introduzzjon mill-President tal-Forum, Ms Ninette Borg Grech.

Il-Lajk u s-Saċerdot: Kollaborazzjoni u Korresponsabiltà. Minn Joe Farrugia, Delegat tal-Arċisqof għal-Lajċi.

Kummenti mill-persuni preżenti għas-seminar.

Diskors minn Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP.