L-EVANĠELJU SKONT SAN MARK

Kap 1 - Ġwanni l-Battista, Magħmudija ta’ Ġesù, Ġesù fid-deżert, u bidu ta’misteru ta’ Ġesù.

Kap 2 - Fejqan tal-mifluġ, sejħa ta’ Levi, dwar is-sawm u dwar is-Sibt.

Kap 3 - Fejqan ieħor, il-kotra, l-għażla tat-tnax, Omm Ġesù u qrabatu jsejħulu.

Kap 4 - Ġesù jitkellem bil-parabboli.

Kap 5 - Fejqan u qawmien ta' tifla mill-mewt.

Kap 6 - Ġesù f’Nazaret, il-Missjoni tat-Tnax, qtil tal-Battista, u aktar mirakli.

Kap 7 - Tradizzjonijiet, x’itebba l-bniedem, il-mara Sirofeniċja, fejqan ta’ trux u mbikkem.

Kap 8 - Tkattir tal-ħobż, il-Fariżej, raġel għama, l-istqarrija ta’ Pietru u tħabbira tal-passjoni.

Kap 9 - Trasfigurazzjoni, tifel meħlus mix-xitan, tieni tħabbira tal-passjoni, l-akbar fis-saltna.

Kap 10 - Id-divorzju, Ġesù u t-tfal, raġel għani, tielet tħabbira tal-passjoni, u r-raġel għani.

Kap 11 - Daħla f’Ġerusalemm, siġra tat-tin, it-tempju, u l-Lhud jistaqsu dwar is-setgħa ta’ Ġesù.

Kap 12 - Parabbola dwar l-għalqa u l-bdiewa, taxxi lil Ċesri, qawmien mill-imwiet, Messija Sid David, l-ipokresija tal-Lhud u l-offerta tal-armla.

Kap 13 - Tħabbir dwar it-tiġrif tat-tempju, l-hemm il-kbir u il-miġja ta’ Bin il-bniedem.

Kap 14 - Ftehim kontra Ġesù, dilka f’Betanja, tradiment ta’ Ġuda, l-ikla tal-Għid, fil-Ġetsemani, l-arrest u quddiem is-Sinedriju.

Kap 15 - Ġesù quddiem Pilatu, ikkundannat, imżebblaħ, imsallab, il-mewt u d-difna.

Kap 16 - Il-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet, id-dehriet u tlugħ fis-sema.

 

Ħajr liċ-channel BIBBJAMALTI ta’ dan ix-xogħol.