L-EVANĠELJU SKONT SAN MATTEW

Kap  1  - L-antenati u t-twelid ta’ Ġesù.

Kap  2  - Il-Maġi, l-Eġittu u l-innoċenti.

Kap  3  - Ġwanni l-Battista u l-Magħmudija ta’ Ġesù.

Kap  4  - It-tiġrib u l-bidu tal-ministeru ta’ Ġesù.

Kap  5  - Bidu tad-diskors tal-muntanja.

 

Kap  6  - Jkompli id-diskors tal-muntanja,

Kap  7  - Itemm id-diskors tal-muntanja.

Kap  8  - Mirakli ta’ Ġesù.

Kap  9  - Aktar mirakli ta’ Ġesù.

Kap 10  - Dixxipulat u Appostolat.

 

Kap 11  - M'għand Ġwanni għal għand Ġesù.

Kap 12  - Ġesù jissokta bil-missjoni tiegħu.

Kap 13  - Ġesù jitkellem bil-parabboli.

Kap 14  - Il-martirju ta’ Ġwanni u aktar mirakli.

Kap 15  - Il-konflitt mal-Fariżej.

 

Kap 16  - Intom min tgħidu li jien?

Kap 17  - It-Trasfigurazzjoni ...

Kap 18  - Aktar tagħlim u parabboli.

Kap 19  - Divorzju, Ġesù u t-tfal u ż-żgħażugħ għani.

Kap 20  - L-għalqa tad-dwieli, omm Ġakbu u Ġwanni.

 

Kap 21  - Ġesù f’Ġerusalemm u fit-tempju.

Kap 22  - Konfront mal-Fariżej u s-Sadduċej.

Kap 23  - Jikkundanna lill-kittieba u l-Fariżej.

Kap 24  - Il-bidu tat-tbatijiet.

Kap 25  - Il-parabboli tax-xebbiet u tat-talenti.

 

Kap 26a - Id-dilka f’Betanja, l-aħħar ikla u l-arrest.

Kap 26b - Ġesù fil-Getsemani u l-arrestat mil-Lhud.

Kap 27a - Ġesù quddiem Pilatu.

Kap 27b - Minn għand Pilatu sal-Kalvarju u l-Mewt.

Kap 28 - Il-Qawmien u l-missjoni lid-dixxipli.

 

Ħajr liċ-channel BIBBJAMALTI ta’ dan ix-xogħol.