L-EVANĠELJU SKONT SAN ĠWANN

Kap 1 - Prologu, l-Għammiedi, l-Ewwel dixxipli.
Kap 2 - It-tieġ ta’ Kana, Qdusija tat-Tempju.
Kap 3 - Ġesù u Nikodemu, Ġwanni l-Għammiedi.
Kap 4 - Ġesù u s-Sammaritana, Jfejjaq bin uffiċjal.
Kap 5 - Il-Marid f’Betzata, Setgħa tal-Iben, Xhieda għal Ġesù.


Kap 6 - Ġesù jitma ħamest elef, Jimxi fuq il-baħar, il-Ħobż u Kliem tal-ħajja.
Kap 7 - Il-qraba ma jemmnux, il-festa tal-Għerejjex, tagħlim, l-għases, In-nies u l-kapijiet.
Kap 8 - L-adultera, Gesù d-dawl, il-verità teħliskom, missierkom ix-Xitan.
Kap 9 - Raġel agħma, il-Fariżej jistaqsu, l-għama spiritwali.
Kap 10 - In-nagħaġ u r-ragħaj it-tajjeb. Il-Lhud ma jemmnux.


Kap 11 - Mewt u qawmien ta’ Lazzru, Ftehim kontra Ġesù.
Kap 12 - Dilka f’Betanja, Ftehim kontra Lazzru, Daħla f’Ġerusalemm, Waslet is-Siegħa.
Kap 13 - Jaħsel saqajn id-dixxipli, Tradiment ta’ Ġuda, Kmandament ġdid, Ċaħda ta’ Pietru.
Kap 14 - Ġesù t-Triq, Jwiegħed l-Ispirtu s-Santu.
Kap 15 - Ġesù d-Dielja, id-Dinja tobgħodkom.


Kap 16 - Il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, Niket jinbidel f’hena, Jiena rbaħt id-dinja.
Kap 17 - Talba għad-dixxipli.
Kap 18 - Tradiment u arrest, Quddiem il-qassis il-kbir, Ċaħda ta’ Pietru, Pilatu, Kundannat għall-mewt.
Kap 19 - Kalvarju u l-mewt u difna ta’ Ġesù.
Kap 20 - Qawmien mill-imwiet, Jidher lil Madalena, lid-Dixxipli, Tumas, Għalfejn inkiteb l-Evanġelju.


Kap 21 - Ġesú jidher lis-seba’ dixxipli, Ġesú u Pietru, id-Dixxiplu l-Maħbub, Ix-Xhieda tad-Dixxiplu.
 

Ħajr liċ-channel BIBBJAMALTI ta’ dan ix-xogħol.