Riżorsi għall-Avvent.

Antifoni Maġġuri “O”. L-Antifoni għall-Magnificat tat-Tieni Għasar mis-17 sat-23 ta’ Diċembru Minn Dun Pawl Sciberras. 

L-Avvent. Għar-riflessjoni dwar it-tifsira tal-Avvent, bi tħejjija għall-Milied. Kongregazzjoni Kult Divin.

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Avvent.

Ġakulatorju għall-wara t-Tqarbin fl-Avvent.

Riflessjonijiet għal żmien l-Avvent ispirati mill-Patrijarki u l-Profeti tal-Antik Testment. Mons Anton Mizzi u Fr Charles Buttigieg.

Sussidji għall-Ħdud tal-Avvent, Sena A Uffiċċju Katekeżi, Għawdex.


Novena tal-Milied

Novena b'tema vokazzjonali

Ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla mis-Segretarjat Liturġija.

Waqfiet waqt mixja fil-Presepju. Minn Ivan Farrugia.


Ħsieb għal kull jum tal-Avvent minn Mons. Joe Farrugia

Ħsieb għal kull jum Sena A

Ħsieb għal kull jum Sena B

Ħsieb għal kull jum Sena C


Ħdud tal-Avvent Sena A. powerpoints Segretarjat Liturġija

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd. Tnissil bla tebgħa ta' Marija.

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd


 

 

 

 

 

 

 

 

   

Poster tal-Ewwel Ħadd

 

Poster tat-Tieni Ħadd

 

Poster tat-Tielet Ħadd

 

Poster tan-Novena

Klikkja fuq kull waħda mill-istampi ta' hawn fuq

Antifoni Maġġuri tal-Avvent

Fit-talba tal-Għasar u fil-vers ta' qabel l-Evanġelju

17 ta' Diċembru - O Għerf li ħriġt minn fomm Alla l-Għoli ...

18 ta' Diċembru - O Sid u Mexxej tad-dar ta' Iżrael ...

19 ta' Diċembru - O Għerq ta' Ġesse ...

20 ta' Diċembru - O muftieħ ta' David ...

21 ta' Diċembru - O Xemx tielgħa ...

22 ta' Diċembru - O Sultan tal-ġnus ...

23 ta' Diċembru - O Għimmanu-El, sultan u leġislatur tagħna ...

 

Innijiet għal żmien l-Avvent

L-"Ave" tan-Novena tal-Milied. 2018 ...

Kollok sabiħa.  Titkanta fuq "Mater Jubilaei" ...

Kun int id-dawl ...

Maranthà Maranathà ejja fostna ...

Tibżax ...

 

 

Avvent ma' Marija. Ħsieb Marjan għal kull jum ta' Avvent biex ngħixu l-istennija tagħna ma' dik ta' Marija ...

Avvent ma' Ġużeppi. Pass pass ma' Ġużeppi matul l-Avvent ...

Marija Ikona tal-Avvent

L-Avvent ma' Marija

1. Introduzzjoni

2. Riflessjoni dwar l-aspett Marjan ta’ żmien l-Avvent

Marija Ikona tal-Avventi u tal-Magħmudija (Avvent 2007)

3. Ikoni biżantini dwar il-misteri ta’ Marija fl-Avvent

L-Ikona tal-Omm t’Alla: Sinjal (Avvent 2006)

L-Ikona tat-Tħabbira tal-Mulej (Avvent 2007)

4. Ċelebrazzjonijiet għal żmien l-Avvent

Ċelebrazzjoni tal-Mixgħela tad-Dawl fil-Familji (Avvent 2018)

Velja tal-Immakulata (Avvent 2007)

Novena Marjana tal-Milied (Avvent 2018)

 

Ara s-Sussidju Avvent Marjan ...

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixgħela tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

L-Avvent fil-Familja.  Test għal ċelebrazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied flimkien mal-membri l-oħra tad-dar.

Klikkja hawn ...

Ara verżjoni oħra ...

Riżorsi tal-Avvent għat-Tfal u Adolexxenti

Charts.

Temi għan-Novena tal-Milied.

Temi biex ikunu wżati l-Ħadd waqt il-quddiesa.

Sussiddji għal etajiet differenti: 3 - 6 snin, 7 sa 10 snin u 11 sa 14 'il sena.

Temi għas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni għal tfal u adolexxenti.

Klikkja hawn ...

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Avvent

1. Avvent tfisser Mixja. 29/11/1978.

2. L-Avvent u r-Realtà tal-Bniedem. 06/12/1978.

3. Għaliex l-Avvent? Għaliex ġej Alla? 13/12/1978.

4. Il-Mulej hu fil-qrib! 20/12/1978.

Klikkja hawn ...