IL-QARI TAL-QUDDIES TAL-ĦADD BIL-LINGWA TAS-SINJALI

SENA Ċ

 

ŻMIEN L-AVVENT - SENA Ċ

▪  L-Ewwel Ħadd.

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA Ċ

▪  It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu.

▪  Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesu', Marija u Ġużeppi.

▪  L-Imqaddsa Omm Alla Marija.

▪  L-Epifanija tal-Mulej.


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA Ċ

▪  L-Ewwel Ħadd.

  It-Tieni Ħadd.

  It-Tielet Ħadd.

  Ir-Raba' Ħadd.

  Il-Ħames Ħadd.

  Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA Ċ

▪  L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej.

 It-Tieni Ħadd.

  It-Tielet Ħadd.

  Ir-Raba' Ħadd.

  Il-Ħames Ħadd.

  Is-Sitt Ħadd.

  Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

  Għid il-Ħamsin.


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA Ċ

  Il-Magħmudija tal-Mulej.

  In-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl.

  It-Trinta' Qaddisa.

  Solennitą tal-Ġisem u d-Demm ta' Ġesł.

▪  It-Twelid tal-Verġni Marija.


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA Ċ

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Is-Sitt Ħadd.

▪  Is-Seba' Ħadd.

▪  It-Tmien Ħadd.

▪  It-Tlettax-il Ħadd.

▪  L-Erbatax-il Ħadd.

▪  Il-Ħmistax-il Ħadd.

▪  Is-Sittax-il Ħadd.

▪  Is-Sbatax-il Ħadd.

▪  It-Tmintax-il Ħadd.

▪  Id-Dsatax-il Ħadd.

▪  L-Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Għoxrin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sitta u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tmienja u Għoxrin Ħadd.

▪  Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tletin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Tletin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Tletin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Tletin Ħadd.

▪  Sidna Ġesu` Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪  Messaġġ għar-Randan.

  Ittra Pastorali f'Għid il-Ħamsin 2019.