IL-QARI TAL-QUDDIES TAL-ĦADD BIL-LINGWA TAS-SINJALI

SENA B

ŻMIEN L-AVVENT - SENA B

▪  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

▪  Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA B

▪  Il-Familja Mqaddsa.

▪  L-Epifanija tal-Mulej.


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA B

▪  L-Ewwel Ħadd.

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Il-Ħames Ħadd.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA B

▪  L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Ħniena Divina.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Għid.

▪  Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

▪  Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

▪  Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

▪  Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

▪  Għid il Ħamsin.


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA B

▪  It-Trinita' Qaddisa. 

▪  Il-Ġisem u d Demm ta' Kristu.

▪  It-Twelid ta' San Ġwann Battista.


FESTI OĦRAJN - SENA B

▪  Marija Mtellgħa fis-Sema.


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA B

▪  It-Tieni Ħadd.

▪  It-Tielet Ħadd.

▪  Ir-Raba' Ħadd.

▪  Il-Ħames Ħadd.

▪  Is-Sitt Ħadd.

▪  L-Għaxar Ħadd.

▪  Il-Ħdax-il Ħadd.

▪  It-Tlettax-il Ħadd.

▪  L-Erbatax-il Ħadd.

▪  Il-Ħmistax-il Ħadd.

▪  Is-Sittax-il Ħadd.

▪  Is-Sbatax-il Ħadd.

▪  It-Tmintax-il Ħadd.

▪  Id-Dsatax-il Ħadd.

▪  L-Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Għoxrin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sitta u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tmienja u Għoxrin Ħadd.

▪  Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tletin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Tletin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Tletin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Tletin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Tletin Ħadd.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

 ▪  Messaġġ Randan 2018