Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd bil-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Sena A

ŻMIEN L-AVVENT - SENA A

▪  L-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

▪  It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

▪  Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent.


ŻMIEN IL-MILIED - SENA A

Il-Familja Mqaddsa ta' Ġesł, Marija u Ġużeppi.

L-Imqaddsa Marija Omm Alla.

L-Epifanija tal-Mulej.


ŻMIEN IR-RANDAN - SENA A

▪  L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

▪  It-Tieni Ħadd tar-Randan.

▪  It-Tielet Ħadd tar-Randan.

  Ir-Raba' Ħadd tar-Randan.

  Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

▪  Ħadd il-Palm.


ŻMIEN IL-GĦID - SENA A

▪  Għid il-Kbir.

  It-Tieni Ħadd tal-Għid.

  It-Tielet Ħadd tal-Għid.

  Ir-Raba' Ħadd tal-Għid.

  Il-Ħames Ħadd tal-Għid.

  Is-Sitt Ħadd tal-Għid.

  Tlugħ il-Mulej fis-Sema.

  Għid il-Ħamsin.


FESTI LI JAĦBTU L-ĦADD - SENA A

  It-Trinita' Qaddisa.

  Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej.

▪  It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

  Il-Magħmudija tal-Mulej.

  Il-Preżentazzjoni tal-Mulej.


FESTI OĦRA MATUL IS-SENA - SENA A

 In-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl.


ĦDUD TA' MATUL IS-SENA - SENA A

   It-Tieni Ħadd.

   It-Tielet Ħadd.

   Ir-Raba' Ħadd.

   Il-Ħames Ħadd.

   Is-Sitt Ħadd.

   Is-Seba' Ħadd.

▪  It-Tnax-il Ħadd.

  It-Tlettax-il Ħadd.

▪  L-Erbatax-il Ħadd.

▪  Il-Ħmistax-il Ħadd.

▪  Is-Sittax-il Ħadd.

▪  Is-Sbatax-il Ħadd.

▪  It-Tmintax-il Ħadd.

▪  Id-Dsatax-il Ħadd.

▪  L-Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Għoxrin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd.

 Is-Sitta u Għoxrin Ħadd.

▪  Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tmienja u Għoxrin Ħadd.

▪  Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd.

▪  It-Tletin Ħadd.

 Il-Wieħed u Tletin Ħadd.

▪  It-Tnejn u Tletin Ħadd.

▪  It-Tlieta u Tletin Ħadd.

▪  L-Erbgħa u Tletin Ħadd. Kristu Re.


Mill-Isqfijiet Maltin ...

▪  L-Ittra Pastorali tar-Randan 2017.