Laikos

Kalendarju ...

  DIĊEMBRU 2023

  01. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.

  02. Is-Sibt tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.

 

  03. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena "B"

  04. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  05. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  06. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  07. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  08. It-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)

  09. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent.

 

  10. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena "B"

  11. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  12. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  13. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent. Santa Luċija, Verġni u Martri. (TO)

  14. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)

  15. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  16. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent.

 

  17. It-Tlielet Ħadd tal-Avvent Sena "B"

  18. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  19. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  20. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  21. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  22. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)  

  23. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

 

  24. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena "B" u l-Vġili tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)

  25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)

  26. San Stiefnu, Protomartri (F)

  27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)

  28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri. (F)

  29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied.

  30. Is-Sitt jum fl-Ottava tal-Milied.  

 

  31. Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. (F)