Laikos

Kalendarju ...

  NOVEMBRU 2023

  01. Il-Qaddisin Kollha. (S)

  02. L-Għid tal-Imwiet.

  03. Il-Ġimgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  04. Is-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Borromeo. (TO)

 

  05. Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  06. It-Tnejn tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena.

  07. It-Tlieta tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena.

  08. L-Erbgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena.

  09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. (F)

  10. Il-Ġimgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. (TO)

  11. Is-Sibt tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Martin ta' Tours. (TO)

 

  12. It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena "A"

  13. It-Tnejn tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

  14. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

  15. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

  16. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. 

  17. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. Santa Eliżabetta tal-Ungerija (TO)

  18. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

 

  19. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena "A"

  20. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

  21. Il-Preżentazzjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija (TO)

  22. L-Erbgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. (TO)

  23. Il-Ħamis tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

  24. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. (TO)

  25. Is-Sibt tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

 

  26. Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. (S)

  27. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. 

  28. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. 

  29. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. 

  30. Sant’Andrija, Appostlu. (F)