Laikos

Kalendarju ...

  OTTUBRU 2023

  01. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"

  02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa. (TO)

  03. It-Tlieta tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena.

  04. L-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu. (TO)

  05. Il-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena.

  06. Il-Ġimgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. 

  07. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju. (TO)

 

  08. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  09. It-Tnejn tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  10. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  11. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  12. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  13. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.

  14. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. 

 

  15. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  16. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  17. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri (TO)

  18. San Luqa, Evanġelista. (F)

  19. Il-Ħamis tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  20. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

  21. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena.

 

  22. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A" - Ġurnata Missjunarja

  23. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  24. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  25. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  26. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena.

  27. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena. 

  28. San Xmun u San Ġuda, Appostli. (F)

 

  29. It-Tletin Ħadd matul is-Sena "A"

  30. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.

  31. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena.