Laikos

Kalendarju ...

  SETTEMBRU 2023

  01. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

  02. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

 

  03. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"

  04. It-Tnejn tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  05. It-Tlieta tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  06. L-Erbgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  07. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)

  09. Is-Sibt tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

 

  10. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  11. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  12. It-Tlieta tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  13. L-Erbgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Krisostmu, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)

  15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. (TO)

  16. Is-Sibt tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena. San Kornelju u San Ċiprijanu. (TO)

 

  17. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  18. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena.

  19. It-Tlieta tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. 

  20. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. (TO)

  21. San Mattew, Appostlu u Evanġelista. (F)

  22. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. 

  23. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta' Pietrelcina. (TO)

 

  24. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"

  25. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

  26. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

  27. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Vinċenz de Paul, Presbiteru. (TO)

  28. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. 

  29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. (F)

  30. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)