Laikos

Kalendarju ...

  AWWISSU 2023

  01. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

  02. L-Erbgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

  03. Il-Ħamis tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

  04. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru. (TO)

  05. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. (F)

  07. It-Tnejn tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  08. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Duminku, Presbiteru (TO)

  09. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), Verġni u Martri, Patruna tal-Ewropa. (F)

  10. San Lawrenz, Djaknu u Martri. (F) 

  11. Il-Ġimgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. Santa Kjara, Verġni. (TO)

  12. Is-Sibt tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  13. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  14. It-Tnejn tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Massimiljan Marija Kolbe, Presbiteru u Martri (TO) u tal-Vġili tal-Verġni Marija mtellgħa s-Sema. (S)

  15. L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. (S)

  16. L-Erbgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

  17. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

  18. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

  19. Is-Sibt tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  20. L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  21. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Piju X, Papa. (TO)

  22. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina (TO)

  23. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  24. San Bartilmew, Appostlu. (F)

  25. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  26. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

 

  27. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"

  28. It-Tnejn tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  29. Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista (TO)

  30. L-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

  31. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. (TO)