Laikos

Kalendarju ...

  LULJU 2023

  01. Is-Sibt tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  02. It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena "A"

  03. San Tumas, Appostlu. (F)    

  04. Il-Tlieta tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  05. L-Erbgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  06. Il-Ħamis tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.  

  07. Il-Ġimgħa tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  08. Is-Sibt tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  09. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  10. It-Tnejn tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  11. San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa (F)

  12. L-Erbgħa tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  13. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  14. Il-Ġimgħa tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena. San Kamillu de Lellis, Presbiteru. (TO)

  15. Is-Sibt tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena. San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

 

  16. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  17. It-Tnejn tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  18. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  19. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  20. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  21. Il-Ġimgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  22. Santa Marija Maddalena. (F)

 

  23. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  24. It-Tnejn tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  25. San Ġakbu, appostlu (F) 

  26. L-Erbgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija. (TO)

  27. Il-Ħamis tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  28. Il-Ġimgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  29. Santa Marta, Santa Marija (ta' Betanja) u San Lazzru. (TO)

 

  30. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena "A" 

  31. It-Tnejn tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, Presbiteru. (TO)