Laikos

Kalendarju ...

 ĠUNJU 2023

  01. Il-Ħamis tat-VIII ġimgħa matul is-Sena. San Ġustinu, Martri (TO)

  02. Il-Ġimgħa tat-VIII ġimgħa matul is-Sena.

  03. Is-Sibt tat-VIII ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Lwanga u sħabu, Martri. (TO)

 

  04. It-Trinita' Qaddisa. (S)

  05. It-Tnejn tad-IX ġimgħa matul is-Sena. San Bonifaċju, Isqof u Martri. (TO)

  06. It-Tlieta tad-IX ġimgħa matul is-Sena.

  07. L-Erbgħa tad-IX ġimgħa matul is-Sena.

  08. Il-Ħamis tad-IX ġimgħa matul is-Sena.

  09. Il-Ġimgħa tad-IX ġimgħa matul is-Sena.

  10. Is-Sibt tad-IX ġimgħa matul is-Sena.

 

  11. Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. (S)

  12. It-Tnejn tal-X ġimgħa matul is-Sena.

  13. It-Tlieta tal-X ġimgħa matul is-Sena. Sant'Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)

  14. L-Erbgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena.

  15. Il-Ħamis tal-X ġimgħa matul is-Sena.

  16. Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu'. (S)

  17. Il-Qalb bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. (TO)

 

  18. Il-Ħdax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  19. It-Tnejn tal-XI-il ġimgħa matul is-Sena.

  20. It-Tlieta tal-XI-il ġimgħa matul is-Sena.

  21. L-Erbgħa tal-XI-il ġimgħa matul is-Sena. San Alwiġi Gonzaga, Reliġjuż (TO)

  22. Il-Ħamis tal-XI-il ġimgħa matul is-Sena.

  23. Il-Ġimgħsa tal-XI-il ġimgħa matul is-Sena.

  24. It-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. (S)

  

  25. It-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  26. It-Tnejn tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena. 

  27. It-Tlieta tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena.

  28. L-Erbgħa tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena. San Irinew, Isqof u Martri. (TO)

  29. San Pietru u San Pawl, Appostli. (S)

  30. Il-Ġimgħa tat-XII-il ġimgħa matul is-Sena.