Laikos

Kalendarju ...

MEJJU 2023

  01. San Ġużepp Ħaddiem. (TO)

  02. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Għid. San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli. (F)

  04. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  05. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  06. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tal-Għid.

 

  07. Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Sena "A"

  08. It-Tnejn tal-V ġimgħa tal-Għid.

  09. San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M. (F)

  10. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid.

  11. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tal-Għid.

  12. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid.

  13. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid.

 

  14. Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Sena "A"

  15. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  16. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  17. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  18. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  19. Il-Ġimgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  20. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid.    

 

  21. Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Sena "A"- Tlugħ il-Mulej fis-Sema. (S)

  22. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid.

  23. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid.

  24. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid.

  25. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid.

  26. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid. San Filippu Neri, Presbiteru. (TO)

  27. Is-Sibt tas-VII ġimgħa ġimgħa tal-Għid u tal-Vġili ta' Għid il-Ħamsin.

 

  28. Għid il-Ħamsin. (S)

  29. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. (TO)

  30. It-Tlieta tat-VIII ġimgħa matul is-Sena.

  31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. (F)