Laikos

Kalendarju ...

APRIL 2023

  01. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan.

 

  02. Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.

  03. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  04. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  05. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  06. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa: Quddiesa tal-Ġriżma. (AM) Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. (PM) 

  07. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza.

  08. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid.

 

  9. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. (S)

  10. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid.

  11. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid.

  12. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid.

  13. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid.

  14. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid.

  15. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid.

 

  16. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Sena "A"

  17. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Għid.

  18. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid.

  19. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid.

  20. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid.

  21. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Għid.

  22. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Għid.

 

  23. It-Tielet Ħadd tal-Għid. Sena "A"

  24. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Għid.

  25. San Mark, Evanġelista (F)

  26. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Għid.

  27. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid.

  28. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid. 

  29. Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur tal-Knisja u patruna tal-Ewropa. (F)

 

  30. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Jum il-Vokazzjonijiet. Sena "A"