Laikos

Kalendarju ...

FRAR 2023

  01. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej (F). Jum il-Ħajja Konsagrata.

  03. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  04. Is-Sibt tar-IV ġimgħa matul is-Sena. 

 

  05. Il-Ħames Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  06. It-Tnejn tal-V ġimgħa matul is-Sena. San Pawl Miki u sħabu, Martri. (TO)

  07. It-Tlieta tal-V ġimgħa matul is-Sena.

  08. L-Erbgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena.

  09. Il-Ħamis tal-V ġimgħa matul is-Sena. Santa Skolastika, Verġni. (TO)

  10. L-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta' Malta. (S)

  11. Is-Sibt tal-V ġimgħa matul is-Sena.

 

  12. Is-Sitt Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  13. It-Tnejn tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  14. San Cirillu, Raħeb, u San Metodju, Isqof, Patruni tal-Ewropa (F)

  15. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  16. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  17. Il-Ġimgħa tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  18. Is-Sibt tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

 

  19. Is-Seba' Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  20. It-Tnejn tas-VII ġimgħa matul is-Sena.

  21. It-Tlieta tal-VII ġimgħa matul is-Sena.

  22. L-Erbgħa tal-Irmied. Jum ta sawm (għal dawk bejn it-18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena l fuq)

  23. Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied.

  24. Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied.

  25. Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied. Beata Adeodata Pisani. (T)

 

  26. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena "A"

  27. It-Tnejn tal-I ġimgħa tar-Randan.

  28. It-Tlieta tal-I ġimgħa tar-Randan.