Laikos

Kalendarju ...

JANNAR 2023

  01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija. (S)

  02. It-Tnejn ta' qabel l-Epifanija. San Bażilju l-kbir u San Girgor Nazjanzenu, Isqfijiet u Dutturi tal-Knisja. (TO)

  03. It-Tlieta ta' qabel l-Epifanija.

  04. L-Erbgħa ta' qabel l-Epifanija.

  05. Il-Ħamis ta' qabel l-Epifanija.

  06. Il-Ġimgħa ta' qabel l-Epifanija.

  07. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija.

 

  08. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej (S)

  09. Il-Magħmudija tal-Mulej. (F)

  10. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  11. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  12. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  13. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena.

  14. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena.

 

  15. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "A"

  16. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  17. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)

  18. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  19. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  20. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena.

  21. Is-Sibt tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant'Anjeże Verġni u Martri. (TO)

 

  22. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "A"

  23. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena.

  24. It-Tlieta tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)

  25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl. (F)

  26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet. (TO)

  27. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena.

  28. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)

 

  29. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "A"

  30. It-Tnejn tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  31. It-Tlieta tat-IV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Bosco, Presbiteru. (TO)