NOVEMBRU 2018

01. Il-Qaddisin Kollha (S)

02. L-Għid tal-Imwiet

03. Is-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

 

04. Il-Wieħed u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena B

05. It-Tnejn tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

06. It-Tlieta tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

07. L-Erbgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

08. Il-Ħamis tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (F)

10. Is-Sibt tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

 

11. It-Tnejn u Tletin Ħadd ta' matul is-Sena B

12. It-Tnejn tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri (TO)

13. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

14. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

15. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

16. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena

17. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. Santa Eliżabetta tal-Ungerija (TO)

 

18. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena B

19. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

20. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

22. Il-Ħamis tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri (TO)

23. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

24. Is-Sibt tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Sant'Andrija Dung Lac, Presbiteru u sħabu Martri (TO)

 

25. Kristu Sultan (S)

26. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

27. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

28. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

 29. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

 30. Sant'Andrija, Appostlu (F)