SETTEMBRU 2019

01. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

02. It-Tnejn tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

03. It-Tlieta tat-XXII ġimgħa matul is-Sena. San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja (TO)

04. L-Erbgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

05. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

06. Il-Ġimgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

07. Is-Sibt tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

 

08.  It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija (S)

09. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena

10. It-Tlieta tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena

11. L-Erbgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena

12. Il-Ħamis tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ġimgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Krisostmu, isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)

 

15. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

16. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Kornelju u San Ċiprijanu (TO)

17. It-Tlieta tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

18. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

19. Il-Ħamis tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Andrija Kim Taegon, presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, martri. (TO)

21. San Mattew, appostlu u evanġelista (F)

 

22. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

23. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta' Pietrelcina (TO)

24. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

25. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

26. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

27. Il-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Vinċenz de Paul, presbiteru (TO)

28. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

 

29. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

30. It-Tnejn tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena