MARZU 2018

  01. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tar-Randan

  02. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tar-Randan

03. Is-Sibt tat-II ġimgħa tar-Randan

 

  04. It-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena B

  05. It-Tnejn tat-III ġimgħa tar-Randan

  06. It-Tlieta tat-III ġimgħa tar-Randan

  07. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tar-Randan

  08. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tar-Randan

 09. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tar-Randan

 10. Is-Sibt tat-III ġimgħa tar-Randan

 

  11. Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Sena B

 12. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tar-Randan

 13. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tar-Randan

 14. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tar-Randan

  15. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tar-Randan

  16. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tar-Randan

  17. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tar-Randan

 

  18. Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Sena B

  19. San Ġużepp, Għarus tal-V. Marija (S)
  20. It-Tlieta tal-V ġimgħa tar-Randan
  21. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tar-Randan
  22. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tar-Randan
  23. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan
  24. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan

 

  25. Ħadd il-Palm u Passjoni tal-Mulej
  26. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa
  27. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa
  28. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa
  29. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa:
         Quddiesa tal-Ġriżma (AM)
         Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej (PM)

  30. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

        (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza

  31. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid