MILL-PAPA PIJU XI

Quadragesimo Anno, Enċiklika fgħeluq l-erbgħin sena mir-Rerum Novarum, 15/05/1931.

Caritate Christi Compulsi. Enċiklika dwar il-Qalb Imqaddsa. 03/05/1932.

 

 

 

Fittex il-kitbiet kollha tal-Papa Piju XI    ►