MILL-PAPA PIJU X

Acerbo Nimis, Ittra Enċiklika fuq it-Tagħlim tad-Duttrina Nisranija. 15/04/1905.

 

 

 

Fittex il-kitbiet kollha tal-Papa Piju X    ►