L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Alla l-Missier hu l-ewwel wieħed li għandu atteġġjament

ta’ laqgħa u ħniena lejn il-midinbin

IL-PAPA FRANĠISKU

ANGELUS

Pjazza San Pietru
Il-Ħadd, 11 ta’ Settembru, 2016

It-test kollu f'format għall-istampa