ŻMIEN L-GĦID - Sena A

Minn Dun Anton Teuma  - Mit-Tieni Ħadd sat-Trinità (2020)

It-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fi-Sema

Għid il-Ħamsin

It-Trinità Qaddisa

 

Minn Dun Anton Teuma  - Matul l-Ottava tal-Għid (2020)

1. Ħadd il-Għid il-Kbir

2. It-Tnejn fl-Ottava tal-Għid

3. It-Tlieta fl-Ottava tal-Għid

4. L-Erbgħa fl-Ottava tal-Għid

5. Il-Ħamis fl-Ottava tal-Għid

6. Il-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid

 

Minn Dun Stefan Attard - San Mattew

Fejqan u Ħelsien - Il-Missjoni tal-Knisja

Il-ħaqq mill-popli u l-opri tal-ħniena

In-Nisel u t-twelid ta' Ġesù

Kull min jisma' kliemu u jagħmlu

Meta ħuk jidneb kontrik

Jfejjaq mara u jqajjem tifla mill-mewt

Il-Missjoni tat-Tnax

Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli

 

Minn Fr Martin Micallef OFM cap - San Mark

Ġesù jsikket it-tempesta

Ġesù jfejjaq lill-omm il-mara ta’ Xmun

Raġel merfugħ minn erbgħa mfejjaq

Ġesù jitma ħamest elef

 

Minn Dun Pawl Sciberras - San Luqa

L-Għedewwa nħobbuhom?

Il-ħniena frott tal-imħabba

Is-Samaritan it-tajjeb

In-Nagħġa mitlufa u d-Drakma mitlufa

Il-Missier ta' Żewġ Ulied

L-Għani u Lazzru

Ġesù jfejjaq Għaxar Lebbrużi

Iż-Żewġt Irġiel Jitolbu t-Tempju

 

Minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna - San Ġwann

Fil-bidu kien il-Verb

Araw il-Ħaruf ta' Alla

It-Tieġ ta' Kana

Il-Qdusija tat-Tempju, Nikodemu

Ġesù u l-Mara Sammaritana

Fejqan ta' raġel marid f'Betzata

 

Minn Joe Farrugia

Id-Dixxipli ta' Għemmaws

Marta u Marija jilqgħu lil Ġesù

Il-Qaddej taċ-Ċenturjun

It-Tielet tħabbira tal-Mewt ta' Ġesù

 

AVVENT 2015 - Sena Ċ

Minn Patri Martin Micallef OFM Cap

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent

 

RANDAN  - Sena A

Minn Dun Anton Teuma (2020)

Fil-Festa ta' Marija Addolorata

Għal Ħadd il-Palm

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

Ħamis ix-Xirka

 

Minn Dun Joseph Mercieca (2020)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan  

It-Tieni Ħadd tar-Randan  

It-Tielet Ħadd tar-Randan  

Ir-Raba Ħadd tar-Randan  

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

 

Minn Patri Martin Micallef OFM cap.   (2017)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

It-Tieni Ħadd tar-Randan.

It-Tielet Ħadd tar-Randan.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

 

Minn Dun Joe Mercieca.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan.

It-Tieni Ħadd tar-Randan.

It-Tielet Ħadd tar-Randan.

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan.

Il-Ħames Ħadd tar-Randan.

 

RANDAN - Sena B

Minn Fr Martin Micallef OFM Cap (2015)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Mk 1:12-15

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Mk 9:2-10

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Ġw 3:13-25

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Ġw 3:14-21

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Ġw 12:20-33

 

RANDAN  - Sena Ċ

Minn Dun Joe Mercieca (2019)

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Lq. 4:1-13

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Lq. 9:28b-36

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Lq. 13: 1-9

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Lq. 15:1-3, 11-32

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Ġw. 8: 1-11

 

AKTAR Lectio Divina għar-Randan

Lectio Divina għall-Ħdud ta' matul ir-Randan, Sena "B".  Minn Dun Joseph Mercieca. 2018.

Lectio Divina għall-Ħdud ta' matul ir-Randan, Sena "A".  Minn Dun Joseph Mercieca. 2017.

Lectio Divina minn Fr Martin Micallef OFM Cap dwar il-Vanġelu tal-Ħdud tar-Randan, Sena "B", 2015.

Mary at the Cross, Lectio Divina by Fr Paul Sciberras.