MEJJU 2021

01. San Ġużepp Ħaddiem (TO)

 

02. IL-ĦAMES ĦADD TAL-GĦID (Sena B)

03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli (F)

04. It-Tlieta tal-V ġimgħa tal-Għid

05. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid

06. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tal-Għid

07. Il-Ġimgħa tar-V ġimgħa tal-Għid

08. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid

 

09. IS-SITT ĦADD TAL-GĦID (Sena B)

10. San Ġorġ Preca (F)

11. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid

12. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid

13. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid

14. San Mattija, Appostlu (F)

15. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid

 

16. TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (S)

17. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid

18. It-Tlieta tat-VII ġimgħa tal-Għid

19. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid

20. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid

21. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid

22. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid

 

23. GĦID IL-ĦAMSIN - PENTEKOST (S)

24. Marija Omm il-Knisja (TO)

25. It-Tlieta tat-VIII ġimgħa matul is-sena

26. San Filippu Neri, Presbiteru (TO)

27. Il-Ħamis tat-VIII ġimgħa matul is-sena

28. Il-Ġimgħa tat-VIII ġimgħa matul is-sena

29. Is-Sibt tas-VIII ġimgħa matul is-sena

      Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija f'Jum is-Sibt

 

30. IT-TRINIT QADDISA (S)

31. Iż-żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)