APRIL 2021

01. Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej

02. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

03. Is-Sibt Imqaddes tal-Għid

 

04. IL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET - Solennit

05. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

06. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

07. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

08. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

09. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

10. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

11. IT-TIENI ĦADD TAL-GĦID (Sena B)

12. It-Tnejn tat-II Ġimgħa tal-Għid

13. It-Tlieta tat-II Ġimgħa tal-Għid

14. L-Erbgħa tat-II Ġimgħa tal-Għid

15. Il-Ħamis tat-II Ġimgħa tal-Għid

16. Il-Ġimgħa tat-II Ġimgħa tal-Għid

17. Is-Sibt tat-II Ġimgħa tal-Għid

 

18. IT-TIELET ĦADD TAL-GĦID (Sena B)

19. It-Tnejn tat-III Ġimgħa tal-Għid

20. It-Tlieta tat-III Ġimgħa tal-Għid

21. L-Erbgħa tat-III Ġimgħa tal-Għid

22. Il-Ħamis tat-III Ġimgħa tal-Għid

23. Il-Ġimgħa tat-III Ġimgħa tal-Għid

      San Ġorġ Martri

24. Is-Sibt tat-III Ġimgħa tal-Għid

 

25. IR-RABA' ĦADD TAL-GĦID (Sena B)

26. It-Tnejn tat-IV Ġimgħa tal-Għid

27. It-Tlieta tat-IV Ġimgħa tal-Għid

28. L-Erbgħa tar-IV Ġimgħa tal-Għid

29. Santa Katerina ta' Siena, verġni u duttur tal-Knisja

30. San Piju V, Papa - Tifkira Obbligatorja