IL-PROĊESS TAL-KOPPJA HENRY U INEZ CASOLANI

Henry u Inez Casolani żżewġu fl-1944. Huma għexu l-ħajja miżżewga ta’ kuljum b’mod straordinarjament tajjeb. Fid-dettall ta’ ħajjithom ipprovaw jagħmlu kollox b’imħabba kbira lejn Alla u l-proxxmu. Kmieni fil-ħajja tagħhom huma għamlu deċiżjoni fundamentali favur is-sewwa. Bil-grazzja ta’ Alla din id-deciżjoni għenithom biex għexu l-virtujiet Insara b’mod eżemplari u fil-mixja tal-ħajja ta’ kuljum kienu mberkin minn Alla. Henry u Inez kellhom ħafna tiġrib fil-ħajja. Minkejja s-soffferenzi emottiva umana, huma bierku lill-unika binthom Cecilia Mary li daħlet soru. Henry kellu fejqan straordinarju mir-retinopatija djabetika bl-intercessjoni tal-Beata Sr Maria Adeodata Pisani u Inez fieqet minn deni qawwi permezz ta’ relikwija ta’ San Ġorg Preca. Inez mietet fl-1992 u Henry fl-1999.

 

  Postolatur ġdid għall-kawża ta' Henry u Ineż Casolani. 14/04/2021.

▪  Il-Qaddejja t'Alla, Inez Casolani. Riflessjoni minn André P. DeBattista. Lulju 2020.

  Il-Kawża tal-koppja Henry u Inez Casolani. Bidu tal-proċess djoċesan u publikazzjoni tal-editti. 30/08/2015.

▪  Mudell ta' koppja qaddisa għal żminijietna. Anton Quintano.

▪  il-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin dwar il-koppja Inez u Henry Casolani.

▪  L-Aġenzija Rome Reports b'rapport u video dwar dawn il-lajċi Maltin. 01/11/2015.

▪  Henry and Inez Casolani, Koppja Magħġuna fi Kristu,  Anton Quintano

▪  Henry and Inez Casolani - Icons of the true meaning of Christmas. 13/12/2014

▪  Daughter reacts as Maltese couple is touted for canonisation. Times of Malta 19/10/2014

▪  Koppja ta' talb fil-qalba tal-ħajja. Vincent Cachia. 06/12/2014

▪  Il-Koppja Qaddejja ta' Alla, Henry u Inez Casolani, Segretarjat għal-Lajċi, 18/09/2011