SENA:  2020

U baqa' miexi magħhom. Wara l-Konsagrazzjoni Episkopali  ...

Video clips minn diskorsi u omeliji tal-Isqof Anton ...

Sena 2021

ISQOF TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

MEJJU 2021

Omelija fil-Festa Parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 02/05/2021.

Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 02/05/2021.

 

APRIL 2021

Lid-dinja noffrulha ’l Ġesù t-Triq u l-Verità. Omelija fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Patri Etienne Gilson OFM Cov u Rev. Andrew Grima. Rotunda Arċipretali ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija. 30/04/2021.

Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 25/04/2021.

Pontifikal tas-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 23/04/2021.

Omelija tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 18/04/2021.

Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 11/04/2021.

San Ġużepp: Missier li jilqa'. Riflessjoni waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 08/04/2021.

Lectio Divina għal Ħadd il-Għid. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 04/04/2021.

Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Katidral tal-Assunta, Victoria. 03/04/2021.

Messaġġ għall-Għid 2021. 03/04/2021.

Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 03/04/2021.

It-Triq tas-Salib mill-Isqof Anton Teuma. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/04/2021.

Omelija fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Katidral tal-Assuna, Victoria. 02/04/2021.

Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral, Victoria, Għawdex. 01/04/2021.

Rasna fuq sider Ġesu’. Messaġġ lis-Saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka. 01/04/2021.

 

MARZU 2021

Fil-programm "L-Erbgħa fost il-ġimgħa". 31/03/2021.

Lectio Divina fl-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 31/03/2021.

Lectio Divina fit-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 30/03/2021.

Lectio Divina fit-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Istitut tal-Familja, Victoria. 29/03/2021.

Lectio Divina f'Ħadd il-Palm. Istitut tal-Familja, Victoria. 28/03/2021.

Omelija f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta. Victoria. 28/03/2020.

Via Matris Djoċesana. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 26/03/2021.

Omelija tal-Ħames Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 21/03/20321.

Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 14/03/2021.

Omelija tar-Raba' Ħadd tar-Randan. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 13/03/2021.

Riflessjoni waqt Adorazzjoni għall-Kleru. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 11/03/2021.

Omelija tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 07/03/2021.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma dwar l-allegati abbużi minn membri tal-kleru fuq minuri. 02/03/2021.

 

FRAR 2021

Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 28/02/2021.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Saver Calleja. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 27/02/2021.

Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 21/02/2021.

Nibdu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta'. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet għar-Randan 2021. 18/02/2021.

Ir-Randan jeħlisna mill-illużjonijiet. Omelija fil-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 17/02/2021.

Tħabbira tar-Randan 2021 fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 14/02/2021.

Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 14/02/2021.

Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Fiduċja. Bażilika tax-Xagħra. 13/02/2021.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfragju ta’ San Pawl. 10/02/2021.

Omelija fil-Vġili tas-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Knisja ta’ San Pawl, Marsalforn. 09/02/2021.

Omelija fil-Quddiesa tal-Ħames Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 07/02/2021.

Il-ħajja mhix proprjetà tagħna. Omelija fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 06/02/2021.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 02/02/2021.

Ħajja kkonsagrata li tħares ’il quddiem. Omelija fil-Vġili tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Quddiesa għar-reliġjużi u għall-persuni ta’ ħajja kkonsagrata. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 01/02/2021.

 

JANNAR 2021

Omelija fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, il-Belt Victoria. 31/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tar-Raba’ Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 31/01/2021.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għall-preżenza tas-Sorijiet Klarissi fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 24/01/2021.

Ninbidlu fil-Kelma. Quddiesa bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat fit-Tielet Ħadd matul is-sena, Ħadd il-Kelma ta' Alla. Knisja Parrokkjali, Kristu Ewkaristiku Salvatur, l-Għasri. 24/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tielet Ħadd matul is-sena, Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 24/01/2021.

Quddiesa għall-Ġurnalisti u l-Kittieba Għawdxin. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 23/01/2021.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Bażilika tax-Xagħra. 17/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd matul is-sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 17/01/2021.

Lectio Divina fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 10/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 10/01/2021.

Lectio Divina fis-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 03/01/2021.

Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Kartidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 03/01/2021.

Id-Don tas-Sorijiet Klarissi. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 03/01/2021.

Omelija fl-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2021.

 

Sena 2020

Diċembru 2020

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 31/12/2020.

Lectio Divina fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 27/12/2020.

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/12/2020.

Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Katidral ta’ Għawdex. 25/12/2020.

Omelija fil-Quddiesa tas-Sebħ tal-Milied. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/12/2020.

Pontifikal Solenni tal-Lejl Qaddis tat-Twelid ta’ Sidna mmexxi mill-Isqof Anton Teuma. Katidral ta’ Għawdex. 24/12/2020.

L-ewwel messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Milied 2020. 23/12/2020.

Lectio Divina tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 20/12/2020.

Quddiesa tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/12/2020.

Lectio Divina tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 13/12/2020.

Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/12/2020.

Omelija fil-Quddiesa Pontifikali tas-Solennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni u l-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Gabriel Vella. Santwarju Arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala. 08/12/2020.

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 06/12/2020.

Omelija fil-quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 06/12/2020.

 

Novembru 2020

Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 29/11/2020.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma f'jum il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 28/11/2020.

X'Milied ġej fuqna? Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma għall-Knisja f'Għawdex. 22/11/2020.

Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennita' ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu bit-talba tal-Għasar u l-Messaġġ tal-Isqof. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 22/11/2020.

Omelija fis-Solennita ta’ Kristu Sultan. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 22/11/2020.

Omelija fil-Quddiesa tat-33 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 15/11/2020.

Omelija f’Quddiesa għal ruħ l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi fl-okkażjoni tal-10 snin minn mewtu. Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 15/11/2020.

Omelija f’Quddiesa għal ruħ is-saċerdoti mejtin. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 14/11/2020.

Intervent waqt kors online għaż-żgħazagħ li kien organizzat mill-MCYN u KDŻG. 12/11/2020.

Omelija tat-32 Ħadd matul is-sena. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 08/11/2020.

Il-Karta tal-Beatitudnijiet. Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/11/2020.

 

Ottubru 2020

Iċ-ċkunija, l-għaqal u l-bżulija tal-Għawdxin. Omelija fil-Pontifikal ta’ Jum Għawdex. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 28/10/2020.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Ursola, Patruna ta’ Għawdex, u t-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 25/10/2020.

Omelija fl-Assemblea tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika, il-Belt Victoria. 24/10/2020.

Omelija tad-29 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

“Hawn jien, ibgħat lili” (Iż 6:8) Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Taħdita lill-Katekisti (Lectio Divina ta' Luqa 4:16-30) fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna ta' Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Omelija fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 04/10/2020.

Omelija tas-27 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija fl-inawgurazzjoni mill-ġdid tan-Nadur Teen and Youth Centre, fil-Parroċċa tan-Nadur. 03/10/2020.

Riflessjoni fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa fl-Isptar Mater Dei. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Omelija fil-Quddiesa b’tifkira tat-trabi li ma tweldux, organizzata minn Dar Ġużeppa Deboni u l-Komunità Anawin fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 29/09/2020.

Omelija fil-Festa ta’ Ġesù Nazzarenu, fil-Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra. 27/09/2020.

Omelija tas-26 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/09/2020.

It-tempju hu min jisma’ l-Kelma tar-Ragħaj. Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni u l-Pussess bħala t-Tielet Dekan tal-Kolleġġjata Ġorġjana. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria.. 21/09/2020.

Omelija tal-25 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Ingress Solenni fil-Katidral ta’ Għawdex, fil-156 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

Omelija tal-24 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Inkunu nirfsu fuq il-bniedem meta nillivellaw id-differenza. Omelija fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/09/2020.

 

Awwissu 2020

Irroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. L-Ewwel Ittra Pastorali. 29/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkpali tiegħu. 21/08/2020.

Filmat tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma fir-Rotunda ta’ San Ġwann Battista fix-Xewkija. 21/08/2020.

 

ISQOF MAĦTUR TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX MONS. ANTON TEUMA

Awwissu 2020

Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija, fil-Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech. Tinkludi t-Talba ta' Affidament li għamel l-Isqof Anton Teuma u l-omelija tal-Isqof Mario Grech. 14/08/2020.

L-Istemma Episkopali. 13/08/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Lawrenz, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz, Għawdex. 09/08/2020.

 

Lulju 2020

Omelija fil-Festa titulari ta’ San Ġorġ Martri, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 19/07/2020.

Omelija fil-Festa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 05/07/2020.

 

Ġunju 2020

Omelija fil-Pontifikal ta’ Lejlet il-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 21/06/2020.