SENA:  2020

U baqa' miexi magħhom. Wara l-Konsagrazzjoni Episkopali  ...

Sena 2020

ISQOF TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

Ottubru 2020

Omelija tad-29 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 18/10/2020.

“Hawn jien, ibgħat lili” (Iż 6:8) Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma għall-Ġurnata Missjunarja 2020.

Taħdita lill-Katekisti (Lectio Divina ta' Luqa 4:16-30) fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna ta' Loreto, Għajnsielem. 14/10/2020.

Omelija fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Għawdex, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 04/10/2020.

Omelija tas-27 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 04/10/2020.

Omelija fl-inawgurazzjoni mill-ġdid tan-Nadur Teen and Youth Centre, fil-Parroċċa tan-Nadur. 03/10/2020.

Riflessjoni fil-Quddiesa għall-istaff u l-ħaddiema tas-saħħa fl-Isptar Mater Dei. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Omelija fil-Quddiesa b’tifkira tat-trabi li ma tweldux, organizzata minn Dar Ġużeppa Deboni u l-Komunità Anawin fil-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 29/09/2020.

Omelija fil-Festa ta’ Ġesù Nazzarenu, fil-Knisja ta’ Ġesù Nazzarenu, ix-Xagħra. 27/09/2020.

Omelija tas-26 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 27/09/2020.

Omelija fis-Solennità tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2020.

Omelija tal-25 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Ingress Solenni fil-Katidral ta’ Għawdex, fil-156 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

Omelija tal-24 Ħadd matul is-Sena mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Inkunu nirfsu fuq il-bniedem meta nillivellaw id-differenza. Omelija fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/09/2020.

 

Awwissu 2020

Irroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. L-Ewwel Ittra Pastorali. 29/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkpali tiegħu. 21/08/2020.

Filmat tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma fir-Rotunda ta’ San Ġwann Battista fix-Xewkija. 21/08/2020.

 

ISQOF MAĦTUR TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX MONS. ANTON TEUMA

Awwissu 2020

Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija, fil-Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech. Tinkludi t-Talba ta' Affidament li għamel l-Isqof Anton Teuma u l-omelija tal-Isqof Mario Grech. 14/08/2020.

L-Istemma Episkopali. 13/08/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Lawrenz, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, San Lawrenz, Għawdex. 09/08/2020.

 

Lulju 2020

Omelija fil-Festa titulari ta’ San Ġorġ Martri, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 19/07/2020.

Omelija fil-Festa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 05/07/2020.

 

Ġunju 2020

Omelija fil-Pontifikal ta’ Lejlet il-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 21/06/2020.