KURUNA TA' RUŻARJU MADWAR ID-DINJA KOLLHA

Kull Sena fil-Festa tal-Qalb ta' Ġesù

Global Rosary Relay - Every Year on the Feast of the Sacred Heart of Jesus

 

2021 (11 ta' Ġunju - 11th June)

7.30 am Rużarju mill-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, Kalkara. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries. - link will be available later

1.00 pm Rużarju mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. Misteri tat-Tbatija - Sorrowful Mysteries. - link will be available later

5.00 pm Rużarju mill-Kappella ta' Santa Marija Madalena, Ħad-Dingli. Misteri tal-Tbatija - Sorrowful Mysteries. - link will be available later

 

Promo video 2021. Maltese version.

▪ Posters 2021:     ▪ Kalkara Poster.        ▪ Ta' Pinu Poster.        ▪ Dingli Poster.

Lista u ħinijijet ta' postijiet madwar id-dinja li qed jieħdu sehem fil-Global Rosary Relay 2021 - Participating Prayer Locations 2021.

Worldpriests Website ...


2020 (19 ta' Ġunju - 19th June)

7.30 am Rużarju mill-Bażilika tal-Marija Assunta, Mosta. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries.

1.00 pm Rużarju mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. Misteri tad-Dawl - Luminous Mysteries.

5.30 pm  Rużarju mill-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. Misteri tat-Tbatija - Sorrowful Mysteries.

 

Promo 2020: bil-Malti - Maltese    -    Promo 2020: in English

Letter by Pope Francis about Global Rosary Relay 2020

Pajjiżi li ser jieħdu sehem - Participating locations

Global schedule for Rosary Relay 2020.


2019 (28 ta' Ġunju - 28th June)

7.30am Mis-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesù, Ħaż-Żebbuġ, Malta. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries.

1.00pm Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex. Misteri tal-Glorja - Glorious Mysteries.

5.00pm Mill-Komunità tas-Seminarju fil-Kappella tal-Madonna tal-Ħerba, B'Kara. Misteri tad-Dawl - Luminous Mysteries.

 

Promo 2019: bil-Malti

Promo 2109: in English

Pajjiżi li qed jieħdu sehem


2018 (8 ta' Ġunju - 8th June)

7.30am Mill-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. Misteri tad-Dawl - Luminous Mysteries.

1.00pm Mis-Santwarju Madonna ta' Pinu, Għarb. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries.

5.00pm Mid-Dar tal-Kleru, Birkirkara. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries.

 

Promo 2018 - bil-Malti


   

2017 (23 ta' Ġunju - 23th June)

Promo 2017 - bil-Malti

7.30am. Mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. Misteri tal-Ferħ - Joyful Mysteries.

5.00pm. Mis-Santwarju Madonna ta' Pinu, Għarb. Misteri tat-Tbatija - Sorrowful Mysteries.

 


PAĠNI OĦRA

Paġna tal-2018

Paġna tal-2017. Malta

Paġna tal-2017. Għawdex