L-OPRI TAL-ĦNIENA

... dawk li jmissu l-ġisem.

1. Itma' lil min hu bil-ġuħ.

2. Isqi lil min hu bil-għatx.

3. Libbes lil min għarwien.

4. Ilqa' lil min hu bla dar.

5. Żur lill-morda.

6. Żur lill-ħabsin.

7. Idfen lill-mejtin.

... dawk li jmissu r-ruħ.

1. Agħti parir tajjeb lill-ħosbien.

2. Għallem lil min ma jafx.

3. Widdeb lil midinbin.

4. Farraġ lill-imnikktin.

5. Aħfer il-ħtijiet.

6. Stabar b'min idejqek.

7. Itlob 'l Alla għall-ħajjin u għall-mejtin.

... dwar meta żżur lill-morda.

1. Għaliex għandi nżur il-morda?

2. Kif inġib ruħi mal-marid?

3. Għaliex il-Griżma tal-Morda?

4. Meta żżur lill-morda toħdilhom ħelu?