IL-BIBBJA BIL-MALTI

Il-Bibbja bil-Malti, Il-ħames edizzjoni, 2020

Il-Bibbja bil-Malti. It-tieni edizzjoni. 1996

 

DOKUMENTI TAL-MAĠISTERU DWAR IL-KELMA TA' ALLA

Aperuit illius. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019

Dei Verbum. Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Vatikan II dwar ir-Rivelazzoni. 18/11/1965

Verbum Domini. Eżortazzjoni Appostolika postsinodali tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Kelma ta' Alla fil-ħajja u l-missjoni tal-Knisja. 30/09/2010

 

IL-PAPIET DWAR IL-BIBBJA

Il-Knisja tikseb iċ-ċertezza fuq il-ħwejjeġ kollha rivelati mhux mill-Iskrittura biss. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kummissjoni Pontifiċja Biblika, 12/04/2013

L-Atti tal-Appostli. Sensiela ta' 20 katekeżi mill-Papa Franġisku. 2019 - 2020

L-Ittra lill-Galatin. Sensiela ta' 15-il katekeżi mill-Papa Frangisku. 2021

Verbum Domini. Eżortazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Kelma ta' Alla. 30/09/2010.

 

DWAR IL-BIBBJA - RIŻORSI VIDJO / AWDO

Lectio Divina

Domandi dwar il-Bibbja

Filmati tal-Evanġelju skont San Mattew, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Mark, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Luqa, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Ġwann, moqri bil-Malti

Dizzjunarju Bibliku

L-Evanġelju bil-Malti

Dei Verbum, programmi ma' Dun Pawl Sciberras

 

DWAR IL-BIBBJA - RIŻORSI OĦRA

Is-sens tat-test bibliku fit-tradizzjoni tal-komunità. Patri Joseph Agius. op.

L-Evanġelju mxandar minn Ġesù u l-Evanġelju li wasal għandna, Dun Pawl Sciberras

L-Evanġelju skont San Mark, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Mattew, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Luqa, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Ġwann, Noti minn Dun Karm Attard

 

 

Tagħrif ġenerali dwar il-Bibbja

Il-frażi, “Jien Hu” fil Kotba Mqaddsa partikolarment fl-Evanġelju skont San Ġwann

Ġesù Qawmienu Ħajja, fl-Evanġelju skont San Ġwann

Ħsibijiet dwar San Pawl, Fr Martin Micallef, OFM Cap, Sena Pawlina 2008 - 2009

 

Mapep u pjanti dwar il-Bibbja

Is-Siegħa ta’ Ġesù, Ġabra ta’ referenzi mill-Evanġelju skont San Ġwann

Is-Simboli tal-Evanġelisti

Is-Simboliżmu tal-ilma fir-raba’ Evanġelju