DWAR IL-BIBBJA - RIŻORSI OĦRA

Filmati tal-Evanġelju skont San Mattew, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Mark, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Luqa, moqri bil-Malti

Filmati tal-Evanġelju skont San Ġwann, moqri bil-Malti

Is-sens tat-test bibliku fit-tradizzjoni tal-komunità. Patri Joseph Agius. op.

L-Evanġelju mxandar minn Ġesù u l-Evanġelju li wasal għandna, Dun Pawl Sciberras

L-Evanġelju skont San Mark, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Mattew, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Luqa, Noti minn Dun Karm Attard

L-Evanġelju skont San Ġwann, Noti minn Dun Karm Attard

Tagħrif ġenerali dwar il-Bibbja

Il-frażi, “Jien Hu” fil Kotba Mqaddsa partikolarment fl-Evanġelju skont San Ġwann

Ġesù Qawmienu Ħajja, fl-Evanġelju skont San Ġwann

Ħsibijiet dwar San Pawl, Fr Martin Micallef, OFM Cap, Sena Pawlina 2008 - 2009

Mapep u pjanti dwar il-Bibbja

Is-Siegħa ta’ Ġesù, Ġabra ta’ referenzi mill-Evanġelju skont San Ġwann

Is-Simboli tal-Evanġelisti

Is-Simboliżmu tal-ilma fir-raba’ Evanġelju