IL-BIBBJA BIL-MALTI

Il-Bibbja bil-Malti, Il-ħames edizzjoni, 2020.

Il-Bibbja bil-Malti. It-tieni edizzjoni. 1996.

 

DOKUMENTI TAL-MAĠISTERU DWAR IL-KELMA TA' ALLA

Aperuit illius. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar Ħadd il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Dei Verbum. Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Vatikan II dwar ir-Rivelazzoni. 18/11/1965.

Verbum Domini. Eżortazzjoni Appostolika postsinodali tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Kelma ta' Alla fil-ħajja u l-missjoni tal-Knisja. 30/09/2010.

 

DWAR IL-BIBBJA

Tagħrif ġenerali dwar il-Bibbja

Dei Verbum, programmi ma' Dun Pawl Sciberras.

Dizzjunarju Bibliku - vidjos.

Domandi dwar il-Bibbja - Vidjos.

Filmati tal-Evanġelju skont San Mattew, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Mark, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Luqa, moqri bil-Malti.

Filmati tal-Evanġelju skont San Ġwann, moqri bil-Malti.

L-Evanġelju mxandar minn Ġesù u l-Evanġelju li wasal għandna, Dun Pawl Sciberras.

L-Evanġelju skont San Mark, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Mattew, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Luqa, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju skont San Ġwann, Noti minn Dun Karm Attard.

L-Evanġelju bil-Malti [awdjoviżiv]

Il-frażi, “Jien Hu” fil Kotba Mqaddsa partikolarment fl-Evanġelju skont San Ġwann.

Ġesù Qawmienu Ħajja, fl-Evanġelju skont San Ġwann.

Ħsibijiet dwar San Pawl, Fr Martin Micallef, OFM Cap, Sena Pawlina 2008-2009.

Il-Knisja tikseb iċ-ċertezza fuq il-ħwejjeġ kollha rivelati mhux mill-Iskrittura biss, Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Kummissjoni Pontifiċja Biblika, 12/04/2013.

Lectio Divina

Mapep u pjanti dwar il-Bibbja.

Is-Siegħa ta’ Ġesù, Ġabra ta’ referenzi mill-Evanġelju skont San Ġwann.

Is-Simboli tal-Evanġelisti.

Is-Simboliżmu tal-ilma fir-raba’ Evanġelju.