Via Crucis - It-Triq tas-Salib

Meditazzjonijiet differenti dwar

l-aħħar passi tal-Mulej Ġesł Kristu

fi Triqtu lejn il-Kalvarju