OMELIJI TAL-PAPA FRANĠISKU MINN DAR SANTA MARTA

SENA 2019

JANNAR 2019

07. Il-kriterju tan-nisrani huwa l-konkretezza.

08. Il-kultura tal-indifferenza hija l-maqlub tal-imħabba t’Alla.

10. L-ispirtu tad-dinja li jifred negħlbuh bil-fidi.

17. Il-Kelma t’Alla mhix ideoloġija, hi l-ħajja li tgħinna nikbru.

21. Il-veru stil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet.

31. Is-saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco.

 

FRAR 2019

01. Stabru fil-waqtiet tal-miżerja.

07. Biex niftħu l-qlub tal-oħrajn neħtieġu l-umiltà u l-manswetudni.

08. Il-ħajja fiha valur meta tingħata.

18. Il-Mulej jistaqsina x’post għandu f’qalbna ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-ħabs.

19. Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer li nistgħu nsejħulhom id-dulluvju tal-lum.

28. Alla hu ħanin imma jagħdab ukoll.

 

MARZU 2019

07. Ma ninsewx dak li l-Mulej għamel f’ħajjitna.

08. L-insara m’għandhomx ikunu ipokriti, bil-maskra.

17. Imitaw il-ħniena tal-Mulej u l-bwiet iżżommuhomx magħluqa.

28. Il-Qalb iebsa titlef il-fedeltà, tikkalunja lill-Mulej.

 

APRIL 2019

04. Nitolbu bil-kuraġġ u l-ħeġġa mhux bit-telqa.

09. Meta jintrikeb mill-falliment in-nisrani jgħejx ħajja mċajpra.

30. Inħallu lill-Ispirtu s-Santu jkun il-protagonista ta’ ħajjitna.

 

MEJJU 2019

10. L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa.

21. Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar.

28. In-Nisrani jibqa’ dejjem żgħażugħ.

 

ĠUNJU 2019

11. Inservu lill-oħrajn bl-istess gratwità li biha jħobbna Alla.

 

SETTEMBRU 2019

16. Nitolbu għall-politiċi.

17. Il-ħniena hi att ta’ ġustizzja.

19. Il-ministeru hu rigal, mhux impjieg jew kuntratt tax-xogħol.

20. L-isqof għandu jkun qrib il-poplu t'Alla biex ma jinħakimx mill-ideoloġiji.

26. Il-bruda spiritwali tagħmilna ħajjitna qiesha ċimiterju.

30. Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u tal-anzjani.

 

OTTUBRU 2019

03. Meta l-Kelma tmiss il-qalb ikun hemm festa.

08. Noqogħodu attenti li ma jmurx li minflok il-fidi nkunu qed nagħżlu xi ideoloġija.

15. Meta quddiem Alla nagħrfu lilna nfusna bħala midinbin ninħelsu mill-ipokrisija.

25. Fit-taqbida ta' ġo fina bejn it-tajjeb u l-ħażin, nagħżlu s-salvazzjoni.

29. Għan-nisrani t-tama hi n-nifs li jieħu.

31. L-imħabba ta' Kristu mhix telenovela.

 

NOVEMBRU 2019

05. Ilkoll kemm aħna ħatja li nirrifjutaw il-gratwità tal-Mulej.

12. Id-demonju jeqred il-bniedem għax Alla sar bniedem bħalna.

29. Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej u aħna ngħixu għaliha bit-tama.

 

DIĊEMBRU 2019

03. Il-valur taċ-ċokon.

05. Nibnu ħajjitna fuq il-Mulej mhux fuq l-apparenzi.

10. Il-Mulej ifarraġ.

16. Żewġ attitudnijiet ta' Nsara bierda.

19. Id-deżert iwarrad bis-saħħa tal-Mulej, din hi l-gratwità tas-salvazzjoni.