L-ISTITUT TA' FORMAZZJONI PASTORALI

▪  L-Għanijiet u l-Ħidma tal-Istitut. Fr Jimmy Bonnici.

▪  Għal min huma il-korsijiet li joffri l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali?  Fr Jimmy Bonnici.

▪  Il-Mixja lejn is-Sbuħija. Kors tal-PFI dwar kif l-Arti twassal għall-Fidi. Ms Giulia Privitelli.

▪  Gradwazzjoni mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali 2019.

 

 

 

Aktar filmati qed ikunu mħejjija dwar il-PFI u l-korsijiet li joffri ...