GĦID IL-ĦAMSIN

PENTECOSTE

 

Velja ta' Għid il-Ħamsin

Alla jimxi magħna bl-Ispirtu tiegħu. Velja Djoċesana proposta għall-Katidral tal-Imdina. 2020.

L-Ispirtu tal-Muel fuqi għax hu kkonsagrani. Sannat. 2015.

Nefaħ fuqhom l-Ispirtu s-Santu. Velja Djocesana ta' Għid il-Ħamsin fil-Knisja ta' Għawdex. Nadur. 2011.

Ilkoll imtlew bl-Ispirtu s-Santu. Velja ta' Għid il-Ħamsin. Għawdex. 2009.

 

Novena ta' Għid il-Ħamsin

Is-Simboli tal-Ispirtu s-Santu. Novena bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin u talb ieħor.

 

Talb ieħor lill-Ispirtu s-Santu

Fuljett ta' erba' paġni b'diżiversi talbiet qosra.

Preżentazzjoni bis-slides tal-Veni Creator.

 

Doni tal-Ispirtu s-Santu

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar id-doni tal-Ispirtu s-Santu. 2014.

Spirtu s-Santu. Id-Doni, Kitba ta' Dun Hector Scerri.

Spirtu s-Santu. Fr Norbert Bonavia mssp b'seba' riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott li jagħtina.

 

Riżorsi oħra

Dominum et Vivificantem, Enċiklika dwar l-Ispirtu s-Santu fil-Ħajja tal-Knisja u tad-Dinja, 18/05/1986.

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu. 1989 u 1998.

Spirtu s-Santu. Dossier dwar l-Ispirtu s-Santu. Kummissjoni għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet.

Spirtu s-Santu. Ejja, Spirtu Qaddis. L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet. 01/09/1997.

Spirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu u l-Liturġija. Il-Kummissjoni Liturġika tas-Santa Sede' fit-tħejjija għas-Sena 2000.