TAQSIMIET TA' TALB

 Talb u Tifħir lil Alla

 Talb lill-Ispirtu s-Santu

 Talb Ewkaristiku

 Talb Kristoloġiku ieħor

 Talb Marjan

 Talb lil San Ġużepp

 Talb lill-Anġli u Qaddisin oħra

 Talb ieħor

 Talb mill-Papa Franġisku

 Talb għas-Saċerdoti

 Ġabra oħra ta' talb popolari

 Talb fil-Familja