L

A

I

K

0

S

Preżentazzjonijiet bil-Qari tal-Quddies

ŻMIEN IL-MILIED

ŻMIEN IR-RANDAN

SENA A

L-Erbgħa tar-Rmied u Ras ir-Randan Imqaddes

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

SENA B

 

L-Ewwel Ħadd ---  [jew Verżjoni 2015]

It-Tieni Ħadd ---  [jew Verżjoni 2015]

It-Tielet Ħadd ---  [jew Verżjoni 2015]

Ir-Raba’ Ħadd ---  [jew Verżjoni 2015]

Il-Ħames Ħadd ---  [jew Verżjoni 2015]

Ħadd il-Palm ---  [jew Verżjoni 2015]

SENA Ċ

 

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

TLIET IJIEM IMQADDSA TAL-GĦID U ŻMIEN IL-GĦID

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasiira)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

Tħabbira tal-Għid (Verżjoni Qasira)

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasiira)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza

 

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasiira)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza

 

ŻMIEN MATUL IS-SENA

SENA A

Il-Magħmudija tal-Mulej  - L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba’ Ħadd

It-Tmien Ħadd

[Żmien ta' matul ir-Randan u matul l-Għid]

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd  jew   Vanġelu Qasir

Is-Sittax-il Ħadd  jew Vanġelu Qasir

Is-Sbatax-il Ħadd jew Vanġelu Qasir

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd matul is-Sena

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena

Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

 

 

SENA B

Il-Magħmudija tal-Mulej  - L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

[Żmien ta' matul ir-Randan u matul l-Għid]

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

Erbatax-il Ħadd

Ħmistax-il Ħadd

Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd 

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd -  

SENA Ċ

Il-Magħmudija tal-Mulej  - L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

FESTI U SOLENITAJIET OĦRA

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej.

In-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, 10 ta' Frar.

San Pietru u San Pawl, 28 ta' Ġunju - Vġili.

Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema - Vġili ... jew ... Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema, Tal-Jum ... jew ... Qari, 15 ta' Awwissu.

It-Twelid tal-Verġni Marija, 8 ta' Settembru.

L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, 14 ta' Settembru.

Qaddisin Kollha, 1 ta' Novembru.   ... ara l-Qari.

Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, 9 ta' Novembru.  ... ara l-Qari.

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link