IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

Ikklikkja fuq it-taqsima li tixtieq minn din il-lista ta' hawn taħt.

Minħabba il-kobor tagħhom, uħud mid-dokumenti jistgħu jdumu biex jinfetħu.

- Fidei Depositum, Kostituzzjoni Appostolika, għall-publikazzjoni tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, imħejji wara l-Konċilju Vatikan II, Papa Ġwanni Pawlu II, 11 ta’ Ottubru 1992.   Paġni 1 - 7 ...>

- Abbrevjazzjonijiet tal-ismijiet tal-Kotba Mqaddsa kif jidhru fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Paġna 8…>

- Daħla. Paġna 9 - 14...>

- L-Ewwel Parti – L-Istqarrija Tal-Fidi.  (Il-Kredu). Paġni 15 - 240 ...>

- It-Tieni Parti  - Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru Nisrani (Is-Sagramenti). Paġni 241 - 375 ...>

- It-Tielet Parti – Il-Ħajja fi Kristu. (Il-Ħajja Nisranija). Paġna 376 - 539 ...>

- Ir-Raba’ Parti - It-Talba Nisranija – (Il-Missierna). Paġna 540 - 604 ...>

- Werrej tar-Riferenzi. Paġna 606 -655 ...>

- Werrej Tematiku. Paġna 656 - 677...>

- Werrej Ġenerali. Paġna 678 - 699…>  


- Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattoliku,  (Miġbur kollu f’dokument wieħed). Paġni 1 - 699. ...> 

- Werrej tar-Riferenzi, Tematiku u Ġenerali, (Miġbura flimkien). Paġni 605 - 699. ...>

www.laikos.org                                                                                   Segretarjat għal-Lajċi, Malta.