Riżorsi liturġiċi oħra ...

IL-QARI TAL-QUDDIES TA' KULJUM

LEZZJONARJI GĦAŻ-ŻMINIJIET DIFFERENTI U FUNERALI

 

IL-QARI.  Għal qari ta' kuljum tista' tmur ukoll hawn  ... https://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

 

ĦDUD U FESTI SENA A

Żmien l-Avvent

Żmien il-Milied

Żmien ir-Randan

Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu għall-Ġimgħa Mqaddsa – Sena A, paġna 5, num. latina "V".

Tridu tal-Għid

Żmien il-Għid

Solennitajiet tal-Mulej fiż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Żmien ta’ Matul is-Sena

 

 ĦDUD U FESTI SENA B

Żmien l-Avvent

Żmien il-Milied

Żmien ir-Randan

Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu għall-Ġimgħa Mqaddsa – Sena A, paġna 20, num. latina "XX".

Tridu tal-Għid

Żmien il-Għid

Solennitajiet tal-Mulej fiż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Żmien ta’ Matul is-Sena

 

ĦDUD U FESTI SENA Ċ

Żmien l-Avvent fittex paġna 15.

Żmien il-Milied fittex paġna 33.

Żmien ir-Randan fittex paġna 77.

Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu għall-Ġimgħa Mqaddsa – Sena A, paġna 33, num. latina "XXXIII".

Tridu u Żmien il-Għid paġna 121.

Solennitajiet tal-Mulej fiż-Żmien ta’ Matul is-Sena paġna 224.

Żmien ta’ Matul is-Sena paġna 243.

 

SOLENITAJIET U FESTI F'DATI MHUX FISSI

Talba Ewkaristika 1, Ħamis ix-Xirka.

 

SOLENITAJIET U FESTI OĦRA

Solennitajiet u Festi matul Jannar ...

Solennità, Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, 2 ta' Frar.

Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, 10 ta’ Frar.

Tifkira tal-Beata Adeodata Pisani, 25 ta' Frar. (Kolletta).

Festa ta' San Ġorġ Preca, 9 ta' Mejju.

Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, 29 ta’ Ġunju.               Ara wkoll ...

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon, 1 ta' Lulju.

Santa Marija Madalena, 22 ta' Lulju. (Prefazju) --- Ara digriet 03/06/2016  --- 

      Ara wkoll, Apostolorum apostla ...

L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, 14 ta' Settembru.

Il-Verġni Marija tad-Duluri, 15 ta' Settembru.  F'Malta ċelebrata wkoll il-Ġimgħa ta' qabel Ħadd il-Palm.

Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, 9 ta' Novembru.

It-Tnejn fuq Għid il-Ħamsin. Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Tifkira (O).

 

JIEM FERJALI (PDF)

Żminijiet Privileġġati - Avvent, Milied, Randan, Ġimgħa Mqaddsa, Għid.

Żmien ta' matul is-Sena I.  Mill-I sas-XVII-il ġimgħa

Żmien ta' matul is-Sena I. Mit-XVIII sat-XXXIV-il ġimgħa

Żmien ta' matul is-Sena II.  Mill-I sas-XVII-il ġimgħa

Żmien ta' matul is-Sena II. Mit-XVIII sat-XXXIV-il ġimgħa

 

FUNERALI

Lezzjonarju għall-Funerali