LAIKOS - www.laikos.org    -    lajci@maltadiocese.org

 

L

A

I

K

0

S

Gazzetta ta' ispirazzjoni Nisranija maħruġa mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

KITBIET MIL-LEĦEN IS-SEWWA    

     Il-Ħadd, 21 ta' Frar 2016.

ARKIVJU - Fittex kitbiet li dehru f'ħarġiet preċedenti.

KUNTATT - Indirizz postali, email, telefon u fax.

Editur:   Michael Caruana  - info@lehenissewwa.com.

Abbonamenti, Bejgħ u Reklami:   Joseph Rossi - amministratur@lehenissewwa.com.

Indirizz Postali:  Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, Floriana, FRN 1441.

Telefon:  2703 2961.

Fax:  21225563

Ġranet tal-Uffiċċju:  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Ħinijiet tal-Uffiċċju: Mid-9.00am sas-1.00pm.

 

F'DIN IL-ĦARĠA

NAZZJONALI

Il-ħajja hi rigal tal-Mulej

Id-dnub bieb għal Alla

Maratona oħra mill-Fondazzjoni U

Il-Papa Franġisku aċċetta r-riżenja tal-Isqof Silvestru Magro

Imxandra bil-Malti l-Via Sagra tal-Papa Franġisku

Inawgurat xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja tal-Kapuċċini l-Kalkara

Id-dramm Xmun bin Ġona

 

INTERNAZZJONALI

Waqa ħajt ieħor

Il-Papa Franġisku jtemm il-vjaġġ appostoliku tiegħu fil-Messiku

Dikjarazzjoni importanti tal-Parlament Ewropew

Enzo Bianchi dwar il-laqgħa tal-Papa mal-Patrijarka Kirill

Id-dikjarazzjoni komuni tal-Papa Franġisku u tal-Patrijarka Kirill

Żgħażagħ mistiedna jingħaqdu mal-ISIS

 

OPINJONI

Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa fil-Messiku

Sfida għal min jemmen

Riforma fil-prassi penitenzjali attwali

Mhux dejjem hu possibbli taqdu lil kulħadd

Il-maħfra: qawwa vera

Sagħtar : mewt jew twelid mill-ġdid?

Aktar anniversarji marbuta mal-2016

Intervistajt lil Alla

 

IL-KELMA

Il-bibien imqaddsa tal-Ġublew

Il-katedra ta San Pietru

Dak li nagħmlu mal-proxxmu nkunu qed nagħmluh ma Alla

Nibnu tliet tined

Tieħu sehem fil-Quddiesa tal-Ħadd?

Kappelll tal-karti

Dun Ġużepp Diacono

Il-ħniena ta Alla ma min qed ibati

 

KOTBA ĠODDA

L-aħħar ġimgħa ta Ġes

Ir-Randan mal-missirijiet tal-Knisja

Mingu