L

A

I

K

0

S

 

Home  

Kuntatt

 

Ittra tal-padri sinodali liż-żgħażagħ - Sinodu 2018

 

Mis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ. Ottubru 2018.

Huma u jisimgħu dwar “Kristu żagħżugħ għal dejjem ta’ dejjem” il-padri sinodali kitbu ittra liż-żgħażagħ tad-dinja kollha: “Tħallux id-dgħufijiet tagħna jaqtgħulkom qalbkom”. “Il-Knisja u d-dinja għandhom bżonn urġenti tal-entużjażmu tagħkom”.

 

 

 

 

 

XV Assembleja Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet

Ittra tal-padri sinodali liż-żgħażagħ

 

Lilkom żgħażagħ tad-dinja, aħna l-padri sinodali qed nindirizzawkom b’kelma ta’ tama, fiduċja u konsolazzjoni. F’dawn il-ġranet inġbarna flimkien biex nisimgħu il-leħen ta’ Ġesù, “Kristu żagħżugħ għal dejjem ta’ dejjem”, u nagħrfu FIH il-bosta ilħna tagħkom, l-għajjat tagħkom ta’ eżultanza, il-biki tagħkom, il-mumenti ta’ skiet.

 

Aħna familjari mat-tiftix interjuri tagħkom, il-ferħ u t-tamiet, il-weġgħat u d-dwejjaq li ma jħallukomx  bi kwietkom. Issa nixtiequ nsemmgħulkom kelma minn għandna: aħna nixtiequ naqsmu magħkom il-ferħ tagħkom sabiex dak kollu li qed tistennew isir ideal. Aħna ċerti li bl-entużjażmu li għandkom għall-ħajja intom lesti li timpenjaw rwieħkom ħalli l-ħolm tagħkom jitwettaq fil-ħajja tagħkom u fl-istorja tal-bniedem.

 

In-nuqqasijiet tagħna m'għandhomx jaqtgħulkom qalbkom; il-fraġilità u d-dnubiet tagħna m’għandhomx ikunu ta’ ostaklu għall-fiduċja tagħkom. Il-Knisja hija ommkom; ma tħallikomx weħidkom, lesta biex timxi magħkom f’toroq ġodda, f’ mogħdijiet fil-għoli fejn ir-riħ tal-Ispirtu qed jonfoħ bil-qawwa, u jiknes minn quddiemu ċ-ċpar tal-indifferenza, superfiċjalità u qtigħ il-qalb.

 

Meta d-dinja, li Alla tant ħabb li wasal biex taha lil Ibnu Ġesù, hija ffukata fuq affarijiet materjali, fuq is-suċċess immedjat, fuq il-pjaċir li jfarrak l-aktar dgħajfa, intom tgħinuha biex terġa’ tqum u mill-ġdid iddawwar ħarsitha lejn l-imħabba, is-sbuħija, il-verità u l-ġustizzja.

 

Għal xahar, aħna mxejna flimkien ma’ xi wħud fostkom  u ma’ ħafna oħrajn marbutin magħna permezz tat-talb u l-affett. Aħna nixtiequ nkomplu l-vjaġġ issa f'kull parti tad-dinja fejn il-Mulej Ġesù jibgħat lilna bħala dixxipli missjunarji.

 

Il-Knisja u d-dinja għandhom bżonn urġenti tal-entużjażmu tagħkom. Imxu fit-triq bħala l-imseħbin ta’ min hu l-iżjed fraġli, tal-fqar u ta’ dawk li l-ħajja weġġgħethom.

 

Intom il-preżent,  kunu futur iktar imdawwal.

 

 

Miġjub mit-Taljan għall-Maltin minn Louis Spiteri

 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-10/sinodo-giovani-2018-lettera-padri-sinodali.html