IL-LIĠI KANONIKA TAL-KNISJA KATTOLIKA

Codex Iuris Canonici. (bil-Latin)

Code of Canon Law. (bl-Ingliż)

Codice di Diritto Canonico. (bit-Taljan)